Osteopati

Genomgång

Osteopati

Osteopati är ett system för diagnostisering och behandling av besvär som är relaterade till människokroppens rörelseapparat. Rörelseapparaten består av skelett, leder, muskler, bindväv, senor, ligament, brosk och dess tillhörande blod- och nervförsörjning samt lymfvävnad.

Osteopater ingår inom den manuella medicinen och använder främst sina händer för undersökning och behandling. Det huvudsakliga målet för en osteopat är att finna det bakomliggande grundproblemet till patientens sökorsak, och sedan tillämpa en relevant behandling för tillståndet.

Osteopatins filosofi

Osteopati kan betraktas som en filosofi och ett sätt att tänka och se hela människokroppen utifrån ett helhetsperspektiv då skada eller besvär uppkommit i rörelseapparaten. Osteopater lägger stor vikt vid att kroppen är en enhet och alla kroppsdelar är integrerade och beroende av varandra. Om en kroppsdel utsätts för överbelastning/skada kommer vävnadsstrukturen i det påverkade området att förändras och orsaka inflammation, stelhet och smärta, vilket förändrar funktionen i området lokalt över tid. Eftersom kroppen besitter en självreglerande samt självläkande förmåga orsakar den själv kompensationer i andra kroppsdelar för det ursprungliga besväret. Kroppen är fantastisk på så vis. Men ibland kan kroppen skapa ett kompensationsmönster för ett problem den har svårt att ta sig ur på egen hand. Det är vid dessa tillfällen som patienter med besvär är i behov av osteopaters hjälp för att återupprätta god funktion i de områden i kroppen som står i relation till patientens problematik. Med andra ord, om smärta t.ex. förekommer i ländryggen kan det därför vara av stort värde att se över övriga ryggraden och bäckenet för att hjälpa patienten att undkomma smärtproblematiken.

Osteopatisk behandling av dysfunktioner i rörelseapparaten främjar bl.a. kroppens blodcirkulation, det lymfatiska flödet och nervsystemets reglering av diverse vitala kroppsfunktioner. Kroppens inneboende förmåga till självläkning och självreglering i de olika systemen i kroppen som ger den möjlighet att återgå till normal funktion i de kroppsdelar som är påverkade med t.ex. smärta.

Den osteopatiska filosofin bygger på fyra grundläggande principer:

  • Människan är en helhet.
  • Kroppen är självreglerande och självläkande.
  • Kroppens struktur och funktion är beroende av varandra.
  • Rationell behandling baseras utefter de tre ovanstående principerna.