Besöksrutiner

Sjukdomsberättelse (anamnes)

anamnes

Alla patienter som besöker Carlstad Osteopatklinik för första gången genomgår en noggrann och utförlig anamnes gällande patientens besvär samt tidigare medicinska historik.

Undersökning

stående patientinspektion reflextester undersökning

Sjukdomsberättelsen följs av en fysisk undersökning. Undersökningen kan innefattas av följande moment/tester för att komma fram till en vävnadsspecifik diagnos:

  • palpation av strukturer (specifik undersökning av skelett, muskulatur, senor, ligament  och bindväv etc.)
  • neurologiska tester (reflextester, muskeltester och sensorik)
  • mekaniska tester (ortopediska tester och osteopatiska tester av skadad/påverkad kroppsdel)
  • vaskulära tester (blodtryck och puls)

Diagnostisering

Efter anamnes och diverse undersökningar kan osteopaten komma fram till en arbetsdiagnos relaterat till kroppens rörelseorgan, som sedan ligger till grund för en personlig behandlingsplan.

Behandling 

behandling behandling axel undersökning

Osteopater är utbildade i ett brett spektra av olika behandlingsmetoder som utförs manuellt med händerna. Jag personligen använder mig av olika manipulationstekniker för kroppens leder samt mjukare ledmobiliseringar, olika typer av stretchtekniker, mjukdelsbehandling/massage och bindvävstekniker m.m.

Valet av behandlingsmetoder skiljer mellan patient och tillstånd, men anpassas helt efter individuella förutsättningar för att uppnå bästa möjliga effekter för hälsa och välmående. Syftet är alltid att främja rörlighet, funktion och bättre samverkan mellan kroppens olika system, så att patienten kan ifrångå sin problematik.

Antalet behandlingstillfällen skiljer sig från individ till individ. Mycket beror på vilket tillstånd/diagnos patienten drabbats, och hur länge tillståndet funnits hos patienten. Vid återkommande besök följs det senaste behandlingstillfället upp och diskuteras igenom för att kunna kartlägga utvecklingen av besväret.

Ibland upptäcks tillstånd som inte lämpar sig för osteopatisk behandling, då hänvisas patienten vidare till lämplig läkare/specialist för vidare utredning.

Övrig konsultation

Jag tycker också det är av stort värde om jag som osteopat kan ge patienten råd om livsstilsfaktor som kan vara involverade i problemet. Att utbilda patienten varför ett problem uppkommit är en viktigt. Det är också relevant att ge konsultation gällande träning och rehabilitering i kombination med behandlingen. Vid tillstånd där det förekommer instabilitet eller svaghet i muskulatur behöver patienten själv stärka muskulaturen kring utsatta leder. Det kan också vara av stort värde att patienten får rörelse- och/eller stretchövningar kan också ingå som en del av behandlingsplanen då det föreligger t.ex. stelhet och stramhet i specifika leder eller muskler.

Verksamma osteopater i Sverige behandlar alla individer över åtta års ålder.