Historia

Osteopatin utvecklades i USA av läkaren Dr. Andrew Taylor Still under slutet av 1800-talet, då han ansåg att medicinen på denna tiden var bristfällig och kunde göra mer skada än nytta för hans patienter. Dr. Still hade ett djupt intresse i människokroppens anatomi och fysiologi, och när han studerade sambandet mellan rörelseapparaten och funktion övertygades han om sjukdomar kunde lindras eller botas utan mediciner. Han ansåg att allt kroppen behövde för självläkning fanns naturligt i kroppen, och via diverse manuella behandlingstekniker kunde han korrigera dysfunktioner i rörelseapparaten som störde kroppens blodflöde samt nervfunktion etc.

Sedan dess har osteopatin utvecklats och moderniserats. I USA är osteopatin väletablerad och endast läkare kan utbilda sig till osteopat i landet. I övriga länder världen har inte yrket läkarstatus, men är ändå erkänd i länder som Australien, Nya Zeeland, Storbritannien, Tyskland, Portugal, Frankrike Schweiz och Finland. Faktum är att osteopater är den största gruppen av alla manuella terapeuter världen över med mer än 130 000 verksamma osteopater!

I Sverige och övriga Norden är osteopatin relativt liten, men professionen växer sig allt starkare och är ett allt mer vanligt behandlingsval vid sidan om allmänvården.